Dementie zorg

Dementiezorg

Dementie zorg

Zorg

Ondanks de hulp van familie en vrienden kan toch het moment aanbreken dat de verzorging voor mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is. Huize Nieuwoord heeft appartementen die geschikt zijn voor dementerende senioren. Hier is rust, gezelschap, christelijke zorg en aandacht die we afstemmen op uw behoeften.

Kenmerken van dementie

Wilt u weten of u of uw naaste dementie heeft of in welke vorm? Problemen met het geheugen beginnen vaak met kleine veranderingen. Mensen met dementie vergeten bijvoorbeeld welke boodschappen nodig waren of ze kunnen de weg naar huis niet terugvinden. Ook kunnen veranderingen in gedrag voorkomen: iemand reageert bijvoorbeeld wantrouwend, wordt sneller boos of is vaak somber gestemd.

Indicatie

Als u vermoedt dat u of uw naaste dementie heeft, kunt u een beroep doen op de casemanager dementie van Lelie zorggroep. De casemanager helpt u bij vragen over hoe u met dementie kunt omgaan. Als opname noodzakelijk is, kijken we of u terecht kunt in Huize Nieuwoord. Een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is dan noodzakelijk.

Tarieven

U betaalt huur voor een appartement in Huize Nieuwoord. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur voor huur- en gebruikerskosten. De aanvullende kosten zijn afhankelijk van de zorg die u ontvangt en de diensten waarvan u gebruik maakt. De overheid vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

033 433 50 00

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.