Kosten

Voorzijde huis

Kosten

Verblijf

De kosten voor wonen en service variëren tussen €2.100,00 en €3.500,00 per maand en zijn afhankelijk van de omvang en ligging van het eigen appartement. Hierbij zijn standaard inbegrepen:

 • Huur appartement in karakteristieke zorgvilla
 • Persoonsalarmering 
 • Verwarming, licht en water
 • Onderhoud en schoonmaak 
 • Gebruik gemeenschappelijke faciliteiten
 • Kleinschalig waardoor veel persoonlijke aandacht
 • Dagelijks vers bereide maaltijden en dranken
 • Vers fruit 
 • Activiteiten 
 • Gebruik van Wifi 
 • Wasgoedbehandeling

->Momenteel wordt er een beleeftuin gerealiseerd. 

Zorg

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) worden de kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage (EB) voor zorg zonder verblijf (de lage eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van uw verzamelinkomen (VI) van 2 jaar terug (inkomensafhankelijk maximum) óf door uw indicatie (zorgafhankelijk maximum). Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt rekening gehouden met het laagste bedrag. In 2023 bedraagt de (lage) eigen bijdrage maximaal € 808,60 per maand. Als u exact wilt weten wat uw eigen bijdrage is kunt u dat via deze link berekenen

Rekenvoorbeeld 

Dit betreft een indicatieve berekening voor de situatie dat u geen partner heeft. U kunt u eigen bijdrage zelf berekenen bij het CAK; Voor Nieuwoord moet u kiezen voor 'hulp of zorg thuis' en daarna voor 'volledig pakket thuis'. 

Voorbeeld 1 

    Eigen bijdrage regulier verpleeghuis Eigen bijdrage en huurkosten Nieuwoord
Inkomen                                                                                                                        € 25.000 € 25.000

Spaargeld

€ 0 € 0

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bedrage CAK 

€ 208,33 € 208,33

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 208,33 € 2.808,33

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bedrage CAK

€ 1.299,01 € 208,33

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 1.299,01 € 2.808,33

* U betaalt geen huurprijs, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding, verzekeringen of activiteiten.

Voorbeeld 2 

Eigen bijdrage regulier verpleeghuis Eigen bijdrage en huurkosten Nieuwoord
Inkomen                                                                                                                        € 30.000 € 30.000

Spaargeld

€ 100.000 €100.000

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€ 272,89 € 272,89

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 272,89 € 2.872,89

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bijdrage CAK

€ 1.779,97 € 272,89

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 1.779,97 € 2.872,89

* U betaalt geen huurprijs, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding, verzekeringen of activiteiten.

Voorbeeld 3

                                                                                                                                Eigen bijdrage regulier verpleeghuis Eigen bijdrage en huurkosten Nieuwoord

Inkomen

€ 40.000 € 40.000

Spaargeld

€ 200.000 € 200.000

Kosten per maand eerste 4 maanden

Eigen bedrage CAK

€ 389,55 € 389,55

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 389,55 € 2.989,55

Kosten per maand na 4 maanden

Eigen bedrage CAK

€ 2.652,40 € 389,55

Woonkosten

€ 0.00* € 2.600

Totaal

€ 2.652,40 € 2.989,55


* U betaalt geen huurprijs, maar een deel van de kosten moet u bij een regulier verpleeghuis vaak zelf betalen, bij ons zitten deze in de woonkosten opgenomen. Denk hierbij aan kosten voor het wassen van kleding, verzekeringen of activiteiten.

Bij onze huurprijs zijn de volgende faciliteiten inbegrepen:

 • Verzekeringen
 • Waskosten kleding 
 • Eigen bad- en beddengoed
 • Gebruik wasmachine 
 • Televisie/internet       

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

033 433 50 00

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.