Tijdelijke zorg

Serre in beeld

Tijdelijke zorg

Respijtzorg

Mantelzorgers zorgen vaak intensief voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe afstand te nemen van de zorg. Dat kan alleen als de mantelzorger weet dat zijn of haar naaste in goede handen is. Huize Nieuwoord biedt deze veilige en warme omgeving. Respijtzorg is tijdelijke professionele hulp waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. De mantelzorger kan zo even op adem komen om daarna de zorg weer op zich te nemen.

Tijdelijke opname

In ons huis is ook tijdelijke zorg mogelijk. Als u na een ziekenhuisopname nog niet direct naar huis kan, kunt u tijdelijk in Huize Nieuwoord revalideren. We spelen zo goed mogelijk in op uw wensen, behoeften en mogelijkheden en leggen deze vast in een zorgleefplan. De indicatie en opname regelt de transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Als u weer zelfstandig kunt functioneren, eventueel met thuiszorg, gaat u weer naar huis.

Tarieven

Voor respijtzorg en een tijdelijke opname in Huize Nieuwoord betaalt u de kosten voor verblijf en zorg. De kosten voor kortdurend verblijf worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat uw eigen risico van toepassing is. Via het WMO-loket van de gemeente waar de zorgvrager woont kunt u informatie krijgen over een eventuele financiële vergoeding. Gemeente Woudenberg heeft op het gebied van respijtzorg een samenwerking met de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

033 433 50 00

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.