Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing in plaats van de Wet BOPZ.

Voor wie

Deze nieuwe wet gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg door zorgverleners bij cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Nee, tenzij...

Het uitgangspunt is zo min mogelijk onvrijwillige zorg.

Om dit te bereiken moet er een uitgebreid stappenplan worden doorlopen. Pas als er echt geen alternatieven zijn, kan de onvrijwillige zorg worden toegepast. Dit moet wel regelmatig worden geëvalueerd.

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, betekent dit niet meer gelijk dat uw naaste moet worden opgenomen.

Ook in verpleeghuizen zonder gesloten afdelingen is het mogelijk om onvrijwillige zorg toe te passen. In de toekomst kan dit mogelijk zelfs ook in de thuissituatie. 

Wanneer?

Als er uit de evaluaties volgt dat er geen alternatieven zijn en het ernstige nadeel voor uw naaste blijft bestaan, kan er onvrijwillige zorg worden toegepast.

Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan en met uw naaste en, bij wilsonbekwaamheid met de vertegenwoordiger, worden besproken.

Bescherming van de cliënt?

Bent u of uw naaste het niet eens met de toepassing van de onvrijwillige zorg, zoals deze door de zorgmedewerkers is opgenomen?
Dan gaat u uiteraard eerst in gesprek met de zorgverleners.

Als u er samen niet uitkomt, is er de cliëntvertrouwenspersoon.
Deze cliëntvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Lelie zorggroep en komt op voor de belangen van u en uw naaste.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

033 433 50 00

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.